უცნობი_დედაენა

მაგარი კლიპიდა და სიტყვებიც მაგარია.