სათნო ვიყვენით ქრისტესათვის

სხვა ქადაგებები იხილეთ საიტზე - © "ალილუია" http://www.aliluia.ge/ ქადაგებს მამა გიორგი (პავლოვი) qadagebs mama giorgi (pavlovi) © "Aliluia&quot