,,საიდუმლო უცხო", IX სძლისპირი

მგალობელ-მომღერალთა გუნდი "დიდგორი"