სამომხმარებლო შეთანხმება

ჩვენი მიზანია ვუზრუნველყოთ მომხმარებელი მაღალი ხარისხის მომსახურებით და შევთავაზოთ საუკეთესო გარემო. იმისათვის რომ ისარგებლოთ ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდით, მისამართით www.oho.ge, უნდა დაეთანხმოთ ჩვენს პირობებსა და გამოყენების წესებს. ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.oho.ge რეგისტრაციის გავლით, მომხმარებელი ავტომატურად აცხადებს თანხმობას წინამდებარე დოკუმენტში ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ გამოყენების წესებსა და პირობებზე.

1) საიტზე განთავსებული ინფორმაცია აღებულია უფასო სივრციდან "oho.ge" პასუხს არ აგებს განთავსებულ მასალებზე.

2) მომხმარებელს უფლება აქვს დატოვოს კომენტარები მასალებზე ცენზურის დაცვით, იკრძალება კომენტარებში რეკლამირება.

პოპულალური ფილმები