სამომხმარებლო შეთანხმება

ჩვენი მიზანია ვუზრუნველყოთ მომხმარებელი მაღალი ხარისხის მომსახურებით და შევთავაზოთ საუკეთესო გარემო. იმისათვის რომ ისარგებლოთ ინტერნეტ ქსელში ვებ-გვერდით, მისამართით www.oho.ge, უნდა დაეთანხმოთ ჩვენს პირობებსა და გამოყენების წესებს. ინტერნეტ ქსელში ვებ-გვერდზე, მისამართით www.oho.ge რეგისტრაციის გავლით, მომხმარებელი ავტომატურად აცხადებს თანხმობას წინამდებარე დოკუმენტში ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ გამოყენების წესებსა და პირობებზე.

1) საიტზე განთავსებული ინფორმაცია აღებულია უფასო სივრციდან. "oho.ge" პასუხს არ აგებს განთავსებულ მასალებზე.

2) მომხმარებელს უფლება აქვს დატოვოს კომენტარები კონკრეტულ მასალაზე ცენზურის დაცვით, იკრძალება კომენტარებში რეკლამირება.

3) თუ თვლით, რომ რომელიმე მასალა არღვევს გამოყენების წესებს/პირობებს, შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში მოხდება მისი ვებ-გვერდიდან ამოღება.

პოპულალური ფილმები