სრული ბიოგრაფია: http://www.themoviedb.org/person/