სოციალისტური რევოლუციის 100 წლის თავი გორში

#თრიალეთი #სოციალისტური #რევოლუცია #სტალინი #წელი #დროშები