სასამართლო ''რესპუბლიკური პარტიის'' სარჩელს განიხილავს