საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საარსებო მინიმუმის ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა