სამცხე-ჯავახეთი ნაწილი I (მწვანე მონასტერი , ახალციხის ციხე)