რა ცუდია შიშის დროს რომ იფსამ

რა ცუდია შიშის დროს რომ იფსამ