პაატა ზაქარეიშვილის კომენტარი ჯონჯოლზე - ვანოს შოუ

10.05.2013