ნიჭიერი NO ქუთაისი

ნიჭიერის ქუთაისი, წარუმატებელი კონკურსანტები