ჯანდაცვის ახალი სტანდარტები სასჯელაღსრულების სისტემაში

ტელეკომპანია "კავკაკასიის" სიუჟეტი პატიმართა ჯანდაცვის ახალი სტანდარტების შესახებ