იყო და არა იყო რა ... - ანუ როგორ უნდა დააბოლო ბრიყვი ხალხი!!!

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მორიგი ქართული ბრიყვული ოცნება, რომელიც ბოლოს ერთ ცნობილ სურათს დაემსგავსა!!!