"იმედის"თანამშრომლები 2007 წლის 7 ნოემბერს იხსენებენ