„ღვინო, დუდუკი და მდგრადი განვითარება“ / ქართველი ქალების მიგრაცია. „მამლუქი ქალები“

სტუმრები: ბიძინა ბარათაშვილი და ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე