ეს არის ლამაზი ვიდეო სიყვარულზე დამონტაჟებული ეს დაამონტაჟა ვინც ხშირად იჩითება ინტერნეტში ალბათ ისნობთ SHAKSEN მა ანუ ჩემმა ძმამ იმიტომ კი არ ვამბობ ლამაზი ვიდეოათქო როომ ჩემი ძმაა მართლა მ

ეს არის ლამაზი ვიდეო სიყვარულზე დამონტაჟებული ეს დაამონტაჟა ვინც ხშირად იჩითება ინტერნეტში ალბათ ისნობთ SHAKSEN მა ანუ ჩემმა ძმამ იმიტომ კი არ ვამბობ ლამაზი ვიდ