დპტიდპტ

ბევრი არაპერი და უცხოებზე დაგინებულია ტუ ნახონ