75 მეტრიდან გატანილი გოლი

75 მეტრიდან გატანილი გოლი დ