6 ქალი დეპუტატი

#თრიალეთი #დეპუტატი #ქალი #გენდერი #ხაშური #საკრებულო