2007 წლის 7 ნოემბერს ნაციონალურმა მთავრობამ საქართველოს წაართვა "იმედი"!