Alfred Stieglitz: The Eloquent Eye -
Alfred Stieglitz: The Eloquent Eye
  • წელი: 2001
  • ხანგძლივობა: 88
  • ჟანრი: 252|253|,
  • ბიუჯეტი: 0
  • შემოსავალი: 0
  • IMDB: 7.1
  • აღწერა: Biography of Alfred Stieglitz and his role in the early 20th century American art world.
ფილმის ყურება
პოპულალური ფილმები